Disclaimer: Fa’s Bakery heeft de informatie die je op deze website vindt met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Fa’s Bakery kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Fa’s Bakery niet instaan. Fa’s Bakery verstrekt op deze website alleen informatie over haar eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen in aan te brengen. De website bevat soms verwijzingen naar andere websites die niet door Fa’s Bakery worden onderhouden. Hoewel Fa’s Bakery uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden. Je kunt er van op aan dat Fa’s Bakery alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. Fa’s Bakery kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.